G+K Autosúčiastky
Prihlásenie

Ak ešte nie ste zaregistrovaný, vyplňte prosím registračný formulár v sekcii Registrácia.


Užívateľ: neprihlásený

Cenník

Stiahnite si náš cenník vo formáte CSV a kódovaní WINDOWS-1250.

Návod na prácu s cenníkom

Cenník je k dispozícii vo formáte CSV, v kódovaní WINDOWS-1250. Tento formát súborov je možné otvárať v tabuľkovom procesore Excel (súčasť kancelárskeho balíka Microsoft Office) spoločnosti Microsoft, v tabuľkovom procesore Calc (súčasť kancelárskeho balíka OpenOffice.org) spoločnosti Sun Microsystems, alebo v inom tabuľkovom procesore, prípadne v ľubovoľnom textovom editore.

Poznámka:

S ohľadom na jednoduchosť obsluhy sa nám ako najefektívnejšia javí práca v tabuľkovom procesore Calc spoločnosti Sun Microsystems, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka OpenOffice.org. Pre podrobnejšie informácie o kancelárskom balíku OpenOffice.org v slovenčine navštívte stránku http://sk.openoffice.org/index.html.

1. Stiahnutie cenníka.

Cenník stiahnete na svoj disk tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na názov súboru cennik_auto.csv a z kontextového menu vyberiete položku "Uložiť cieľ ako…". Po zobrazení dialógového okna si zvolíte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť a potvrdíte tlačidlom "Uložiť".
Poznámka: uvedený postup platí pre prehliadač Internet Explorer spoločnosti Microsoft. Pre iné prehliadače je postup obdobný.

2. Otvorenie cenníka v aplikácii OpenOffice.org - Calc.

Po spustení aplikácie OpenOffice.org - Calc zvolíte v menu položku "Súbor""Otvoriť" a vyberiete súbor cennik_auto.csv, ktorý ste si v prvom kroku uložili na disk. Po zobrazení dialógového okna "Import textu" nastavíte v časti "Imortovať" položku "Znaková sada" na hodnotu "Východná Európa (WINDOWS-1250/WinLatin 2)", v časti "Voľby oddelovača → Oddelené pomocou" zvolíte voľbu "Bodkočiarka" (zaškrtnete) a zrušíte predvolenú voľbu "Čiarka" (odškrtnete). Nakoniec v časti "Polia" nastavíte správne typy stĺpcov, t.j. pre stĺpce materiálové číslo, interné číslo, názov a m.j. nastavíte typ "Text"; ostatné stĺpce ponecháte nastavené na predvolený typ "Štandardne". Po potvrdení tlačidlom "OK" by ste mali mať načítaný cenník. Ďalšia práca s cenníkom záleží už len od Vašich potrieb.

3. Otvorenie cenníka v aplikácii Microsoft Office - Excel.

Otvorenie cenníka v aplikácii Excel spoločnosti Microsoft je podobné otvoreniu cenníka v aplikácii Calc (podľa bodu 2), avšak pre korektný import dát vyžaduje Excel zmenu prípony súboru z ".csv" na ".txt".


počítadlo prístupov
počet prístupov od 02.04.2005
Rudolf Glasnák - G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 2, 010 04, Žilina
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.